Vilka är fördelarna med STHLM3-testet?

Intervju med Henrik Grönberg, överläkare Radiumhemmet, professor Karolinska Institutet

STHLM3-testet har flera fördelar jämfört med PSA:

Färre vävnadsprovtagningar genom att ofarlig cancer kan skiljas från farlig cancer. STHLM3-testet hittar lika mycket farlig cancer som PSA, men hälften av de män som idag tar vävnadsprov skulle aldrig ha skickats på provtagning om diagnosticeringen skett med STHLM3-testet. Ett effektivare test gör att många slipper utsättas för de obehag och biverkningar som vävnadsprov och efterföljande behandling kan ge.

Ökad känslighet för att upptäcka farlig cancer. STHLM3-testet hittar farlig cancer även hos män med låga PSA-värden (1-3 ng/ml). Cancer som idag inte upptäcks. Med STHLM-3 testet kan vi alltså upptäcka farlig cancer tidigare. Av män i åldern 50-70 år har 4 av 10 ett PSA mellan 1 och 3 ng/ml.

Tydligt svar. STHLM3-testet ger ett enkelt och tydligt svar. Det gör att din läkare snabbare kan fatta beslut om eventuell åtgärd.

Det finns för- och nackdelar med tidig diagnostik av prostatacancer. Prata med din doktor och läs Socialstyrelsens information om du funderar på att testa dig.

Se fler intervjufilmer
Hur ser mitt svar ut
Vad händer om STHLM3-testet visar på förhöjda värden?