Vad händer om STHLM3-testet visar på förhöjda värden?

Intervju med Markus Aly, urolog, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Du som har förhöjda värden får remiss till urolog för vidare utredning och vävnadsprovtagning av prostatan. Urologen undersöker prostatan och genomför en vävnadsprovtagning.

När vävnadsprovet är analyserat får din urolog ett av följande tre svar:

Du har ingen cancer. Ungefär två av tre som genomgår vävnadsprovtagning får svaret att de inte har någon cancer. Du har normal risk för att utveckla prostatacancer och rekommenderas att ta ett nytt STHLM3-test vartannat år.

Du har en snällare form av cancer som behöver följas upp. Ungefär hälften av de prostatacancrar som upptäcks vid vävnadsprovtagning är snälla och växer långsamt. Din urolog kommer att rekommendera en noggrann uppföljning med ytterligare tester och vävnadsprovtagning.

Du har en farlig cancer som behöver behandlas. Ungefär en av sex som genomför en vävnadsprovtagning har en farlig form av prostatacancer. Din läkare kommer att föreslå att du behandlas med operation eller strålbehandling.

Du hittar mer information om prostatacancer hos CancerfondenSocialstyrelsen, Vårdguiden och Prostatacancerförbundet.

 

Se fler intervjufilmer
Vilka är fördelarna med STHLM3-testet?
Hur ser mitt svar ut?