Hur ser mitt svar ut?

Intervju med Henrik Grönberg, överläkare Radiumhemmet, professor Karolinska Institutet

STHLM3-testet är ett blodprov för män mellan 50 och 70 år och innebär att en kombination av protein- och genetiska markörer analyseras. STHLM3-testet beställs av din läkare.

När testet är analyserat får din läkare ett av följande provsvar:

Du har normala värden. 85 procent av män i åldern 50-70 år har normala värden och därmed normal risk för prostatacancer. Sannolikheten att du kommer utveckla en cancer under din livstid är låg, och du behöver inte gå vidare med en vävnadsprovtagning av prostatan. För att säkerställa att du inte utvecklar prostatacancer kommer du att bli rekommenderad att ta ett nytt STHLM3-test vartannat till vart sjätte år beroende på din individuella profil.

Du har förhöjda värden. 15 procent av män i åldern 50-70 år har förhöjd risk för prostatacancer. Ungefär en av tre män med förhöjd risk har prostatacancer. Därför är det viktigt att utreda om du är en av dem. Du får remiss till urolog för vidare undersökning och vävnadsprovtagning av prostatan.

 

Se fler intervjufilmer
Vilka är fördelarna med STHLM3-testet?
Vad händer om STHLM3-testet visar på förhöjda värden?