Varför behövs ett förbättrat prostatacancertest?


Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform.


Varje år drabbas nästan 10 000 svenska män av prostatacancer. Varje år dör 2 400 män på grund av sin prostatacancer.


Tidig upptäckt minskar risken att dö i prostatacancer.


Idag används ett så kallat PSA-prov för att upptäcka prostatacancer. PSA-prov kan inte skilja mellan farlig och ofarlig cancer och ger ofta falsklarm.


Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas får onödig, plågsam och i vissa fall farlig vård. Dessutom missar PSA många män med farlig cancer.

Om STHLM3-testet

Vilka är fördelarna med STHLM3-testet?

STHLM3-testet har flera fördelar jämfört med PSA:

Färre vävnadsprovtagningar genom att ofarlig cancer kan skiljas från farlig cancer. STHLM3-testet hittar lika mycket farlig cancer som PSA, men hälften av de män som idag tar vävnadsprov skulle aldrig ha skickats på provtagning om diagnosticeringen skett med STHLM3-testet. Ett effektivare test gör att många slipper utsättas för de obehag och biverkningar som…

Hur ser mitt svar ut?

STHLM3-testet är ett blodprov för män mellan 50 och 70 år och innebär att en kombination av protein- och genetiska markörer analyseras. STHLM3-testet beställs av din läkare.

När testet är analyserat får din läkare ett av följande provsvar:

Du har normala värden. 85 procent av män i åldern 50-70 år har normala värden och därmed normal risk för prostatacancer…

Vad händer om STHLM3-testet visar på förhöjda värden?

Du som har förhöjda värden får remiss till urolog för vidare utredning och vävnadsprovtagning av prostatan. Urologen undersöker prostatan och genomför en vävnadsprovtagning.

När vävnadsprovet är analyserat får din urolog ett av följande tre svar:

Du har ingen cancer. Ungefär två av tre som genomgår vävnadsprovtagning får svaret…